Lepší průhledný vodič

15.2.2016
Snímek vodivého filmu z pografenovaných měděných nanodrátů pořízený elektronovým mikroskopem (Letian Dou et al., Solution-Processed Copper/Reduced-Graphene-Oxide Core/Shell Nanowire Transparent Conductors, ACS Nano Article ASAP, DOI: 10.1021/acsnano.5b07651).

Průhledné vodiče využíváme při konstrukci řady různých zařízení, např. nejrůznějších displejů, fotovoltaických článků, LED diod. Pokrývají se jimi okna a průhledy pro odstranění námrazy anebo i dvířka mikrovlnných trub. Nejčastěji se používá oxid indito-ciničitý s nejrůznějším obsahem cínu, zvaný zkráceně ITO. Experti z University of California pod vedením Peidonga Yanga přišli s lepším a levnějším řešením. Tenká vrstvička nanodrátů z mědí o průměru 17 nm obalená grafenem, který zabraňuje jejich rychlé oxidaci, vykazuje vyšší vodivost než ITO. Suroviny pro její výrobu jsou zároveň levnější než indium. Na snímku elektronového mikroskopu vidíme strukturu průhledného vodivého filmu z pografenovaných měděných nanodrátů (Letian Dou et al., Solution-Processed Copper/Reduced-Graphene-Oxide Core/Shell Nanowire Transparent Conductors, ACS Nano Article ASAP, DOI: 10.1021/acsnano.5b07651).

 
Odeslat komentář k článku "Lepší průhledný vodič "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Lepší průhledný vodič " e-mailem

Diskuse/Aktualizace