Lepší zpracování vyhořelého radioaktivního paliva

27.4.2007

Z vyhořelého jaderného paliva se před jeho uložením na skládku extrahují uran a plutonium k dalšímu použití. Leckdy je však znečistí stopy radioaktivního technecia. Poslední výzkumy britských jaderných fyziků ukázaly, proč tomu tak je. Ve vyhořelém palivu se totiž nachází prvek technecium ve formě technistanových anionů TcO4-. Jde látku analogickou nám všem dobře známému manganistanu draselnému (hypermanganu). Tento anion má však komplexotvorné vlastnosti, takže tvoří sloučeninu se dvěma uranovými ionty.

 
Odeslat komentář k článku "Lepší zpracování vyhořelého radioaktivního paliva "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Lepší zpracování vyhořelého radioaktivního paliva " e-mailem

Diskuse/Aktualizace