Lesní isopren čistí vzduch

1.11.2009
struktura isoprenu

Pozemská vegetace uvolňuje ohromné množství těkavých organických látek do ovzduší, zejména isopren a deriváty jako monoterpeny a seskviterpeny, z nichž některé se vyskytují ve vůni borového lesa. Hovořilo se o tom, že tyto sloučeniny hrají roli v tvorbě organických aerosolů, které fungují jako zárodky mračen a jako chladicí činitelé působením na záření. Nedávné pokusy německých a finských pracovníků ukazují, že isopren může výrazně inhibovat tvorbu nových částic díky své vysoké reaktivitě s hydroxylovými radikály. Práce ukazuje, že nárůst obsahu isoprenu v těkavých organických látkách v odpověď na změny klimatu nebo půdního hospodářství mohou snižovat potenciál pro tvorbu nových aerosolových částic a tím fungovat jako dříve nepopsaný faktor v oteplování klimatu. Strukturu uhlovodíku isoprenu (2-methyl-1,3-butadien) vidíme na obrázku.

Odeslat komentář k článku "Lesní isopren čistí vzduch "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Lesní isopren čistí vzduch " e-mailem

Diskuse/Aktualizace