Lipinského pravidlo pěti

3.3.2012

Lékařský chemik Christopher Lipinski a jeho kolegové analyzovali fyzikálně chemické vlastnosti 2000 léků a uzavřeli, že látka bude pravděpodobněji schopná projít buněčnou membránou, pokud vyhoví následujícím požadavkům:

1. Její molární hmotnost je menší než 500.

2. Její lipofilita, tedy logaritmus rozdělovacího koeficientu mezi vodu a 1-oktanol, je menší než 5.

3. Počet skupin v molekule, schopných předat atom vodíku do vodíkové vazby (obvykle součet hydroxylových a aminových skupin v molekule léku) je menší než 5.

4. Počet skupin, schopných přijímat vodíkové atomy za tvorby vodíkových vazeb (obvykle součet atomů kyslíku a dusíku) je menší než 2 x 5.

Odeslat komentář k článku "Lipinského pravidlo pěti "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Lipinského pravidlo pěti " e-mailem

Diskuse/Aktualizace