Lišejníkové ochlazení

11.7.2016
Nejvyšší současný mechorost, novoguinejský mech Dawsonia superba dorůstající výšky až 70 cm (foto Velela via Wikimedia Commons).

Lišejníky, mechorosty a nižší, necévnaté rostliny mohly v pozdním ordoviku (před 490 - 435 miliony let) způsobit ochlazení Zeměkoule. Podle Philippa Porady ze Stockholmské univerzity a jeho kolegů i z Německa, Francie a Velké Britanie v té době díky nim podstatně narostla rychlost zvětrávání hornin. V průběhu tohoto procesu křemičitanové horniny reagují s oxidem uhličitým z atmosféry za vzniku uhličitanů a oxidu křemičitého. Ohřívání způsobené skleníkovém efektem pokleslo, v důsledku čehož došlo ke snížení teplot. Na obrázku vidíme nejvyšší současný mechorost, novoguinejský mech Dawsonia superba dorůstající výšky až 70 cm (foto Velela via Wikimedia Commons).

 
Odeslat komentář k článku "Lišejníkové ochlazení "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Lišejníkové ochlazení " e-mailem

Diskuse/Aktualizace