Lorenziniho ampule

12.3.2017
Citace:
N.W.Bellono et al., Molecular basis of ancestral vertebrate electroreception, Nature (2017), doi:10.1038/nature21401
Zdroj
Rejnok bodlinatý (Leucoraja erinacea), foto Andy Martinez/NOAA, via Wikimedia Commons, public domain.

jsou důležitým smyslovým orgánem žraloků a rejnoků. Kromě jiného registrují nepatrné změny elektrického pole způsobené pohyby svalů potenciální kořisti. Rejnok bodlinatý (Leucoraja erinacea) z čeledi rejnokovitých (Rajidae) registruje změny až do 5 nV/cm. Vidíme ho na obrázku (foto Andy Martinez/NOAA, via Wikimedia Commons, public domain). Molekulární základ velké citlivosti příslušných senzorických buněk popsali Nicholas W. Bellono, Duncan B. Leitch a David Julius z University of California v San Francisku. Zodpovídá za něj dvojice spolupracujících iontových kanálů v buněčných membránách - vápenatého a draselného. Velmi nízké změny elektrického pole, mnohem nižší než u obdobných bílkovinných struktur jiných živočichů, způsobí jejich otevření. Kationty Ca2+, resp. K+ jimi volně proudí, což změní potenciály buněčných membrán. Vzniklý signál nervová vlákna přenáší do mozku. Lze očekávat, že u všech přícnoústých vnímání elektrického pole funguje podobně. Podtřída příčnoústých (Elasmobranchii) zahrnuje žraloky (Selachimorpha) a rejnoky (Batoidea).

 
Odeslat komentář k článku "Lorenziniho ampule "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Lorenziniho ampule " e-mailem

Diskuse/Aktualizace