Máčka svítí zeleně

18.8.2019
Citace:
H.-B.Park et al., Bright Green Biofluorescence in Sharks Derives from Bromo-Kynurenine Metabolism, iScience 2019, DOI:https://doi.org/10.1016/j.isci.2019.07.019
Zdroj
Nahoře chemická struktur 8-bromkynureninové žluti, dole aminokyseliny tryptofanu. Excitační a emisní spektrum fluorescene 8-bromkynureninové žlutí je uprostřed, H.-B.Park et al., Bright Green Biofluorescence in Sharks Derives from Bromo-Kynurenine Metabolism, iScience, 1 - 10, 2019. V levé části spektra vidíme modré světlo, které 8-bromokynureninová žluť pohlcuje, čímž získá energii, kterou vyzáří fluorescencí jako zelené světlo na spektru vpravo.

Některé máčky, žraloci z čeledi máčkovitých (Scyliorhinidae, angl.catshark), umí využít modré světlo, které proniká do moře nejhlouběji, a v kožních buňkách ho přeměnit na zelenou luminiscenci. Zeleně svítící máčku kalifornskou (Cephaloscyllium ventriosum, angl. swell shark) vidíme na videu. Poslední výzkumy ukázaly, že žraloci překvapivě využívají jako luminofor jednoduchou organickou sloučeninu, 8-bromkynureninovou žluť. Chemickou strukturu spolu s excitačním i emisním spektrem vidíme na obrázku. Očekávali bychom, že analogicky s dalšími mořskými svítícími tvory zdrojem luminiscence bude spíše mnohem větší molekula speciální bílkoviny.

Máčka mramorovaná (Scyliorhinus_retifer, angl.chain catshark), další zeleně fluoreskující žralok, foto David Gruber/iScience.Kynureniny vznikají z aminokyseliny tryptofanu (struktura viz horní obr. dole). „Je zajímavé, že tyto biofluorescenční molekuly vykazují antimikrobiální chování. Tyto máčky žijí při mořském dně, aniž bychom pozorovali biologické znečištění nebo nárůsty. Můžeme tak vysvětlit další podivuhodné vlastnosti žraločí kůže. Výzkum otevírá řadu dalších otázek o možné funkci biofluorescence v přenosu signálů centrálního nervového systému a odolnosti vůči mikrobiální infekci,“ doplňuje spoluautor publikace David F.Gruber ze City University of New York.

 
Odeslat komentář k článku "Máčka svítí zeleně "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Máčka svítí zeleně " e-mailem

Diskuse/Aktualizace