Magnetická pěna

8.12.2007
Obrázek porézní slitiny pořízený elektronovým mikroskopem. Jeho šířka je 3,2 mm. (foto P. Müllner, M. Chmelius and S. Donovan, Boise State University, and D. Dunand and Y. Boonyongmaneerat, Northwestern University)

Nikl, mangan a galium tvoří zajímavou slitinu, která mění svůj tvar působením magnetického pole. Zkracuje se ve směru magnetických siločar a rozšiřuje kolmo na ně, a to až o 12%. Způsobuje to změna orientace nepatrných krystalků, které materiál tvoří. Zároveň je však nová slitina velmi porézní. Objem prázdných dutin dosahuje až 76% celkového objemu, takže pohyby krystalků nepoškodí její strukturu. Po vymizení pole podrží materiál svůj nově získaný tvar. Do původních rozměrů se navrátí působením pole kolmého na původní. Takto přeskočit může až 12.000 krát za vteřinu. Připravuje se smísení roztaveného niklu, manganu a galia s hlinitanem sodný. Ten se po zatuhnutí vylouží vodou, čímž vzniknou žádané póry.

 
Odeslat komentář k článku "Magnetická pěna "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Magnetická pěna " e-mailem

Diskuse/Aktualizace