Magnetické buňky živočichů

25.8.2012
Pstruh duhový Oncorhynchus mykiss žije v řekách Asie a Severní Ameriky, které odtékají do Tichého oceánu. Foto  Engbretson, Eric / U.S. Fish and Wildlife Service, Wikimedia Commons.

Řada živočichů, včetně ptáků a ryb, je vedena magnetickým polem. Teď byly izolovány magnetické buňky, které by mohly být základem vnitřního kompasu. Pracovníci mnichovské univerzity vyňali epiteliální buňky z nosu pstruha duhového a vystavili je pod mikroskopem středně silnému rotujícímu magnetickému poli. Některé buňky se otáčely stejnou rychlostí jako magnetické pole, zatímco jiné neměnily své chování. Reaktivní buňky obsahovaly mikrometrové struktury složené z železitých krystalů připojených k buněčné membráně. Tyto struktury způsobují, že se buňky orientují podle magnetického pole. Foto Engbretson, Eric/U.S. Fish and Wildlife Service.

Odeslat komentář k článku "Magnetické buňky živočichů "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Magnetické buňky živočichů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace