Magnetickým polem proti infarktu

14.6.2011

Podle experimentů, které provedl Rongjia Tao z Temple University ve Philadelphii a Ke Huang z University of Michigan, lze viskozitu krve snížit působením vhodně orientovaného magnetického pole. Zřejmě to způsobuje uspořádání železem bohatých červených krvinek podle siločar. Při působení magnetického pulsu o magnetické indukci 1,3 T poklesla viskozita vzorku za teploty 37oz hodnoty 7 cP na 4,75 cP. Centipoise (cP) je běžnou jednotkou měření viskozity o rozměru g/cm.s. V systému SI se viskozita udává v Pa/s, přičemž platí že Pascal sekunda je1.000 cP. Musíme podotknout, že pole o magnetické indukci 1,3 T je velmi silné magnetické pole. Zůstává proto nejasné, zdali údajné blahodárné působení tzv. japonských náramků s mnohem slabšími magnety, které byly populární v sedmdesátých letech minulého století, bylo založeno právě na tomto mechanismu.

 
Odeslat komentář k článku "Magnetickým polem proti infarktu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Magnetickým polem proti infarktu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace