Magnetorezistence

21.7.2013
Struktura DXP

Jednorozměrné vodiče elektřiny, jejichž vodivost jde zrušit slabým magnetickým polem za pokojové teploty, připravil mezinárodní vědecký tým z nizozemské Universiteit Twent, Technische Universiteit Eindhoven a francouzské Université de Strasbourg pod vedení prof. Wilfreda van der Wiela (UT). Tvoří ho molekuly běžně užívaného barviva DXP, což je chemicky N,N'-bis(2,6-dimethylfenyl)perylen-3,4,9,10-tetrakarboxydiimid. Jeho strukturu vidíme na obrázku. Jednotlivé molekuly seřadili za sebe v pórech zeolitu, což je krystalický hlinitokřemičitan s velmi porézní strukturou na molekulární úrovni. Průměr jeho pórů se pohybuje okolo 1 nm. Jiné uspořádání molekul DXP než v řadě za sebou struktura zeolitu neumožňuje. Bez přítomnosti magnetického jimi elektřina prochází, zapneme-li ho, vodič se změní v izolant. Ten jev nazýváme magnetorezistencí.

 
Odeslat komentář k článku "Magnetorezistence "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Magnetorezistence " e-mailem

Diskuse/Aktualizace