Makromolekula tvaru sedla

16.7.2013
Vzorec molekuly nově připravené sloučeniny. Její průměr čini 0,13 nm.

Sloučeninu na přechodu mezi polyaromatickými sloučeninami a grafenem připravil a popsal japonsko-americký tým z Nagojské univerzity pod vedením prof.Kenichira Itamiho a z Boston College pod vedením prof. Lawrence T. Scotta. Tvoří ji 26 cyklů (pět sedmičlených, 20 šestičlenných a jeden pětičlenný). Její sumární vzorec je C80H30. Schematické znázornění struktury vidíme na obrázku. Jak bylo zjištěno z rentgenové strukturní analýzy, má ve skutečnosti tvar sedlové plochy, takže při znázornění struktury v rovině dojde ke zkreslení. Připravili ji postupným připojování jednotlivých částí.

 
Odeslat komentář k článku "Makromolekula tvaru sedla "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Makromolekula tvaru sedla " e-mailem

Diskuse/Aktualizace