Materiálové vědy pro archeologii

10.1.2009
Zbytek vikingského meče se sbírek Landesmuseum Württemberg ve Stuttgartu, foto Alan Williams.

Podrobná analýza struktury vikingských mečů provedená rastrovacím elektronovým mikroskopem ukázala, že jde o tvrdou kelímkovou ocel s vysokým obsahem uhlíku, která se na přelomu tisíciletí vyráběla v afghánském Heratu. Odpovídá to jedné z vikingských obchodním cest, která směřovala přes Volhu do Kaspického moře a dál do Iránu. Dosud jsme však nevěděli, že se tudy do Skandinávie proudilo i železo i nezbytné znalosti o jeho dalším zpracování. Protože použitá metoda zkoumání vyžaduje odběr jen nepatrných vzorků, takže pracovníci britské National Physical Laboratory a Wallace Collection mohli analyzovat mnoho vzácných archeologických nálezů z celé Evropy. Na snímku vidíme zbytek vikingského meče se sbírek Landesmuseum Württemberg ve Stuttgartu, foto Alan Williams.

 
Odeslat komentář k článku "Materiálové vědy pro archeologii "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Materiálové vědy pro archeologii " e-mailem

Diskuse/Aktualizace