Mechanicky nabíjená baterie

2.9.2012
poly(1,1-difluoroethylen) zvaný též polyvinyliden fluorid, zkráceně PVDF

Kombinací elektrolytu z piezoelektrického poly(1,1-difluoroethylenu), katody z oxidu lithno-kobaltitého LiCoO2 a anody z nanotrubic oxidu titaničitého TiO2 uspořádaných kolmo k titanovému povrchu vytvořil Zhong Lin Wang se svými kolegy z Georgia Institute of Technology elektrochemický článek, který přímo přeměňuje mechanickou energii na elektřinu. Výkon nového článku je zatím pro praktické užití příliš malý. Opakovaným stlačování při frekvenci 2,3 Hz po dobu 4 minut se podařilo dosáhnout napětí 60 mV a proudu 1 mA.

 
Odeslat komentář k článku "Mechanicky nabíjená baterie "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Mechanicky nabíjená baterie " e-mailem

Diskuse/Aktualizace