Mechanismus orientace u včel

5.7.2013
Včela medonosná (Apis mellifica)

Pracovníci univerzity v Urbaně-Champaign v Illinois identifikovali ve včelách protein podobný transkripčnímu faktoru Egr1, který se exprimuje v mozku obratlovců během výzkumu nového prostředí. Egr byl zvýrazněn pouze v takzvaných houbových oblastech mozku, když se včely učily orientovat v neznámém prostředí. To se týkalo jak mladých včel, které nikdy neopustily úl, tak zkušených pracovnic, které se ocitly v novém prostředí. Naznačuje to, že existuje evoluční zachování Egr-regulovaných drah při učení založeném na zkušenostech.

Legenda k obrázku: Včela medonosná (Apis mellifica): 1 – trubec, 2 – královna, 3 – dělnice. V levé části jsou znázorněny jejich nohy ve větším zvětšení: a – košíček, b – kartáček pro sběr pylu. Obrázek převzat z Brehmova života zvířat, díl I., vydáno Nakladatelstvím J.Otto, společnost s r.o. v Praze, 1929." title="Včela medonosná (Apis mellifica): 1 – trubec, 2 – královna, 3 – dělnice. V levé části jsou znázorněny jejich nohy ve větším zvětšení: a – košíček, b – kartáček pro sběr pylu. Obrázek převzat z Brehmova života zvířat, díl I., vydáno Nakladatelstvím J.Otto, společnost s r.o. v Praze, 1929.

Odeslat komentář k článku "Mechanismus orientace u včel "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Mechanismus orientace u včel " e-mailem

Diskuse/Aktualizace