Měď pro čich

1.10.2016
Struktura některých biologický významným thiolů.

Náš čich jako je velmi citlivý na thioly, organické sloučeniny, které obsahují sirnou skupinu -SH v molekule. Ethanthiol CH3CH2SH vnímáme ve vzduchu již v koncentraci mikrogram na litr, zhruba milionkrát méně než chemicky velmi podobný ethanol CH3CH2OH lišící se pouze atomem kyslíku na místě síry. Přesné fungování receptoru OR2T11 v buňkách nosní sliznice, který detekuje molekuly malých thiolů ve velmi nízkých koncentracích, popsali až nyní Hanyi Zhuang z Šanghajské dopravní univerzity spolu s Ericem Blockem z University of Albany, Victorem S. Batistou z Yale University a dalšími experty. Pro vazbu molekuly thiolu na receptor, a tím vzniku čichového vjemu, je zapotřebí ještě kationu měďného Cu+. S alkoholy, které obsahují skupiny -OH s kyslíkem místo síry, tato vazba nevzniká. Jako zdroj měďného kationtu slouží nosní sekret, jež obsahuje různé kovové ionty. Zároveň dutina receptoru je malá, takže do ní vstoupí jen nevelké molekuly. Proto reaguje pouze na malé molekuly thiolů s nanejvýš čtyřmi atomy uhlíku. Thioly vznikají při rozkladu bílkovin s obsahem aminokyselin s atomem síry v molekule. Našim předkům tak velká citlivost čichu vůči nim mohla přinášet důležité informace o přítomnosti masové potravy, jakož i nebezpečných šelem ji požírajících. Strukturu několik biologicky významných thiolů vidíme na obrázku. Seshora dolů methylthiol, který vzniká při trávení v zažívacím traktu savců, allylthiol (2-propen-1-thiol), základní součást česnekového aroma, propan-1-thiol, základní součást cibulového aroma, 3-methylbutan-1-thiol, základní součást obranného sekretu skunkovitých (čeleď Mephitidae), butan-1-thiol, základní součást obranného sekretu tchoře tmavého (čeleď lasicovití - Mustelidae).

 
Odeslat komentář k článku "Měď pro čich "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Měď pro čich " e-mailem

Diskuse/Aktualizace