Membránu s nastavitelnou velikostí pórů

1.11.2014
poly(ferrocenylsilane) vinylimidazolium-bis(trifluoromethylsulfonyl)imid

připravili nizozemští chemici z Universiteit Twente v Enschede pod vedením prof.G. J. Vancsoa. Do běžného polyakrylátového polymeru zabudovali kapalnou iontovou látku poly(ferrocenylsilane) vinylimidazolium-bis(trifluoromethylsulfonyl)imid (viz obr.). Oxidací Fe2+ v zabudovaných molekulách ferrocenu na Fe3+ se mění elektrostatické síly mezi jednotlivými nabitými částicemi, v důsledku čehož průměr pórů vzroste. Jejich zmenšení na původní velikost dosáhneme chemickou nebo elektrochemickou redukcí.

 
Odeslat komentář k článku "Membránu s nastavitelnou velikostí pórů "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Membránu s nastavitelnou velikostí pórů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace