Méně energie pro výrobu vápna

17.5.2012

Výroba vápna je energeticky velmi náročná, protože vápenec je třeba pražit až při 1.500 stupních Celsia. Zajímavou technologii využívající sluneční záření testuje tým prof.Stuarta Lichta z George Washington University. Roztavená směs vápence (uhličitanu vápenatého) a uhličitanu lithného se elektrolyzuje při 900 stupních Celsia. K jejímu ohřevu i k výrobě nezbytné elektřiny slouží sluneční záření soustředěné Fresnelovými čočkami. Vznikají oxid vápenatý (nehašené vápno) je v tavenině uhličitanů nerozpustný a usazuje se ve spodní části elektrolyzéru jako sraženina.

 
Odeslat komentář k článku "Méně energie pro výrobu vápna "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Méně energie pro výrobu vápna " e-mailem

Diskuse/Aktualizace