Měření pohybu vzdálených galaxií

27.7.2012
Atacama Cosmology Telescope v Chile, foto  Ahincks 4.11.2008, Wikimedia Commons, licence  Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

Nick Hand z University of California v Berkeley Spolu s 58 členným týmem z Atacama Cosmology Telescope v Chile a v rámci projektu Baryon Oscillation Spectroscopic Survey poprvé sledovali pohyb vzdálených klastrů galaxií pomocí změn teploty reliktního záření. Tento jev předpověděli již před čtyřiceti lety ruští fyzikové Rašid Suňajev a Jakov Zeldovič. Spočívá v interakci elektronů s vysokou energií s reliktním zářením, což elektromagnetické vlnění milimetrových vlnových délek, které přichází ve vesmíru ze všech směrů a nejspíš je pozůstatkem z období nedlouho po velkém třesku. Projeví se nepatrným snížením vlnové délky záření v miliardtinách metru, pokud se klastr galaxií pohybuje směrem k nám. Velkou výhodou tohoto slabého jevu je, že jeho velikost nezávisí na vzdálenosti od pozorovatele, takže můžeme sledovat pohyb i velmi vzdálených objektů. O reliktním záření viz též akademon.cz 4.1.2003, 9.2.2003 a 27.12.2010. Foto Ahincks, Wikimedia Commons.

 
Odeslat komentář k článku "Měření pohybu vzdálených galaxií "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Měření pohybu vzdálených galaxií " e-mailem

Diskuse/Aktualizace