Měření spinových proudů

25.8.2010

Hui Zhao z University of Kansas se svým studentem Lalani Werakem studovali interakce dopadajícího laserového paprsku se spinovým proudem a odhalili tak jednoduchou metodu jejich měření. Jejich experimenty mohou mít velký význam pro dynamicky se rozvíjející odvětví spintroniky, která by v budoucnu mohla nahradit elektroniku. Při toku spinových proudů se neuvolňuje Joulovo teplo, takže součástky se nezahřívají. Dosavadní způsoby detekci byly založeny na Hallově jevu, což je mnohem složitější.

 
Odeslat komentář k článku "Měření spinových proudů "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Měření spinových proudů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace