Methan uniká z mořského dna

16.8.2012
Ponorka JAGO v popředí, Maria S.Merian v pozadí (foto JAGO tým/GEOMAR).

Vědecká expedice z GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel zkoumá uvolňování methanu z usazenin na mořském dně v oblasti západně od Špicberk. Za dostatečně nízké teploty a vysokého tlaku mohou molekuly methanu CH4 zůstat zachycené v krystalové mřížce zmrzlé vody. Hovoříme o hydrátu methanu. Obecně jako hydráty plynů označujeme jejich krystalické adiční sloučeniny s vodou vznikající na základě van der Waalsových sil. Podle některých odhadů je ve formě hydrátů na mořském dně uloženo mnohem více methanu než ve všech známých klasických ložiscích zemního plynu, takže jde o jeho možný zdroj. Metody těžby zatím neexistují. Navíc je možné, že tyto látky výrazně přispívají ke zpevnění dna oceánů, takže jejich odčerpání by mohlo mít těžko předvídatelné důsledky. V oblasti, kterou zkoumá německá expedice tvořená lodí Maria S.Merian a ponorkou JAGO, se methan ze dna uvolňuje samostatně. Zatím nalezli od roku 2005 na 250 takových míst. Zatím není jasné, jak dlouho k tomu dochází. Nemůžeme proto rozhodnout, zdali zkoumaný jev souvisí s probíhajícími změnami klimatu a možným ohříváním mořské vody nebo ne. Protože methan je silnějším skleníkovým plynem než známý oxid uhličitý, jeho uvolnění do atmosféry ve velkém množství by nepochybně její teplotu zvýšilo.Foto JAGO tým/GEOMAR.

 
Odeslat komentář k článku "Methan uniká z mořského dna "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Methan uniká z mořského dna " e-mailem

Diskuse/Aktualizace