Mikročipy v preimplantační genetické diagnostice

20.9.2010

Preimplantační genetická diagnostika (PGD) už umožnila těhotenství a donošení zdravého dítěte stovkám párů v České republice a desetitisícům ve světě. Dovoluje zjistit mutace tzv. monogenních chorob, strukturní i početní chromozomové abnormity, ještě před přenosem embrya do dělohy. V současné době se revolučně rozšířily její možnosti aplikací aCGH (komparativní genové hybridizace na mikroarrayích). Amplifikovaná DNA, získaná z jedné buňky časného embrya, se vyšetří na komerčním mikročipu, umožňujícím současnou analýzu všech chromozomů (početní, strukturní odchylky i mutace). Metoda byla ověřena na několika světových pracovištích, která o výsledcích referovala v r. 2009 na workshopu ESHRE v Amsterodamu. Nyní je tento postup zaváděn do klinické praxe i v České republice.

Více o preimplantační genetické diagnostice si můžete přečíst zde.

Odeslat komentář k článku "Mikročipy v preimplantační genetické diagnostice "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Mikročipy v preimplantační genetické diagnostice " e-mailem

Diskuse/Aktualizace