Mluvící pták

4.7.2015
Timáliovec pruhokřídlý (Pomatostomus ruficeps) na snímku Chrise Tzarose, Wikimedia Commons.

Timáliovec pruhokřídlý (Pomatostomus ruficeps) z řádu pěvců je pěkně chytrý ptáček. Dokáže různým kombinováním dvou svých zvuků bez významu vytvořit dva výrazy, z nichž každý znamená něco jiného. Jde o něco podobného, jako když my ze slabik vytváříme slova. Kombinace první zvuk + druh zvuk znamená něco jako: "Pozor, přilétám!" Zaslechnou-li ho timáliovci, začnou se rozhlížet pro přilétajícím druhovi. Druhá kombinace první zvuk + druhý zvuk + opakovaný první zvuk představuje výzvu k větší aktivitě v hnízdě a okolí. Na základě akustické analýzy a terénních pokusů i pozorování to tvrdí Sabrina Engesser a Simon W. Townsend z Curyšské univerzity spolu s dalšími kolegy z Velké Británie a Austrálie. Takovou schopnost se doposud nepodařilo nalézt mimo náš druh. Timáliovec pruhokřídlý žije na jihovýchodě suchého australského vnitrozemí. Dorůstá délky až 23 cm a váhy 50 g. Vidíme ho na snímku Chrise Tzarose, Wikimedia Commons. Při péči o potomstvo každému monogamnímu páru pomáhá ještě několik dalších jedinců. Komunikace se jim při takové spolupráci může hodit.

MK 6.7.2015: Pokud vím, tak vlci dokážou svými hlasovými projevy skládat slova. V jejich řeči sdělují například "budu si s tebou hrát, ale tohle jídlo ti nedám" tedy skládání vět. Kdo chová psi rozpozná drobné rozdíly ve štěkání, přesněji v jejich mimickém a hlasovém vyjadřování, například znamenáme výzvu ke hře, varování nepřibližuj se, tohle co po mě chceš mi vůbec nebaví ale udělám to/neudělám to, aha to jsi ty nechtěl jsem na tebe štěkat. Tyhle projevy budí v celkovém kontextu zdání, že jsou podníceny vnitřními myšlenkovými procesy.

 
Odeslat komentář k článku "Mluvící pták "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Mluvící pták " e-mailem

Diskuse/Aktualizace