Mobily a epidemiologie

18.10.2012
Komár čtyřskvrný (Anopheles maculipennis), nejznámnější přenašeč malárie. Od podobného komára pisklavého Culex pipiens, který je u nás nejrozířnější, se liší postojem v klidu. Zatímco u komára pisklavého je zadeček rovnoběžný s podkladem nebo směřující šikmo dolů, u anofela směřuje zadeček šikmo nahoru. Převzato z Brehmova života zvířat,díl I - Bezobratlí, str.338,  vydalo Nakladatelství J.Otto spol. s r.o., Praha 1929.

Rozsáhlé sledování pohybu obyvatel prostřednictvím jejich mobilních telefonů v letech 2008 – 2009 provedli experti z několika institucí, mezi nimi Carnegie Mellon University a Kenya Medical Research Institute. Zjistili, jakým způsobem se šíří malárie, což umožňuje proti ní účinněji bojovat. Více o ní napr.akademon.cz 1.4.2005 a 2.7.2011. Původce malárie prvoka Plasmodium může její přenašeč komár Anopheles přenášet i mezi lidmi. Jejich migrace může napomáhat šíření nemoci i na velké vzdálenosti. Např. úspěšný boj proti malárii na Zanzibaru se projevil jejím výrazným poklesem i ve vzdáleném Ománu, protože mezi oběma zeměmi existuje rozsáhlý pohyb obyvatel. V našich podmínkách se o sledování mobilních telefonů uvažuje spíše v souvislosti s řešením dopravních problémů.

Zabránit šíření malárie nebo vyřešit dopravní zácpy je sice chvályhodná činnost, ale skrývá v sobě čertovo kopýtko. Jakmile se technologie sledování pomocí mobilních telefonů rozšíří, nebude ji možné vzít zpět. Nejprve ji můžeme využít k výše uvedeným účelům, proti kterým by sotva někdo mohl mít námitky. Pak ji bude nezbytně potřebovat policie pro sledování pohybu demonstrantů, až nakonec přijdeme díky moderním technologiím zcela o své soukromí. Boj proti tomu je nejspíš marný. Všechny technologie (kromě mobilů např.kamery na veřejných prostranstvích), které nás o soukromí připravují, zároveň přináší i něco, leckdy mnoho dobrého. Spíše si budeme muset zvyknout. Osobní soukromí je po dobu několika desítek tisíc let existence našeho druhu prchavou záležitostí posledních sotva 200 let. Jak se můžeme přesvědčit na hradech a zámcích, dříve si mnoho neužili ani ti, kteří si ho dovolit mohli.

 
Odeslat komentář k článku "Mobily a epidemiologie "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Mobily a epidemiologie " e-mailem

Diskuse/Aktualizace