Moč a plat

5.9.2013
struktura látek zmíněných v aktualitě

Analýze krve a moči ukáže výši vašeho platu. Bohatší lidé mají v těle některých škodlivin více a jiných méně. Konkrétně obsah rtuti souvisí hlavně s konzumací mořských ryb, takže logicky je vyšší u lidí, kteří si je mohou dovolit. Vyplývá to z údajů získaných během programu US National Health and Nutrition Examination Survey. V jeho rámci se 5.000 lidí každoročně testuje na přítomnost dvou set chemikálií. Kromě rtuti najdeme v tělech lépe situovaných i více arsenu, cesia, thalia, perfluorooktanové a perfluorononanové kyseliny a oxybenzonu. Protože posledně jmenovaná sloučenina pohlcuje ultrafialové záření, je součástí opalovacích krémů. Její výskyt lze očekávat u těch, kteří si více sluní. Lidé s nízkými příjmy mají ve svých tělech více kadmia, olova, antimonu a bisfenolu A.

Zastoupení esterů kyseliny ftalové (ftalátů) ukazuje tabulka:

typ ftalátu: R (viz obr.) $$$ $
mono(karboxyoktyl)ftalát -CH2(CH2)6COOH + -
monobenzylftalát -CH2C6H5 - +
mono-izobutyl -CH2CH2CH2CH3 - +
mono-n-butyl -C(CH3)3 - +

 
Odeslat komentář k článku "Moč a plat "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Moč a plat " e-mailem

Diskuse/Aktualizace