Molekulární mechanismus anaerobní oxidace čpavku

4.12.2011

Jsou známy dva mikrobiální procesy, denitrifikace a anaerobní oxidace amoniaku, které umožňují uvolnění vázaného dusíku ve formě plynného N2. Denitrifikace byla studována přes sto let a její intermediáty a enzymy jsou dobře známy. Anaerobní oxidace amoniaku byla méně zkoumána, ale bylo navrženo, že probíhá přes hydrazin (N2 H4.). Nyní skupina holandských a německých vědců zjistila, že hydrazin se vyrábí z amoniaku a dusitanu. Identifikace zapojených genů a enzymů vedla ke zjištění, že oxid dusnatý (NO) je přímým prekurzorem hydrazinu a jeho oxidace na N2. Jde o novou biochemickou reakci, v níž se tvoří vazba N-N a tím vzniká i dusík v atmosféře.

Odeslat komentář k článku "Molekulární mechanismus anaerobní oxidace čpavku "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Molekulární mechanismus anaerobní oxidace čpavku " e-mailem

Diskuse/Aktualizace