Molekulární světelné pádlo

17.11.2015
struktura ultrafialovým světlem hnané molekuly, Victor García-López/Rice University

Velmi zajímavou molekulu připravili chemici z Rice University v texaském Houstonu Víctor García-López se svými kolegy z týmu prof.Jamese M. Toura. Prohlédnout si ji můžeme na obrázku (Victor García-López/Rice University). Svítíme-li na ni ultrafialovým záření o vlnové délce 365 nm, její difuzní koeficient vzroste o 26%. Na obrázku červeně označená část molekuly se po pohlcení fotonu pootočí a posunu celou molekulu o 9 nm. Bohužel směr rotace zatím ovlivnit nelze. Je zcela náhodný, takže posunuje molekulu vpřed i vzad. Projeví se to právě vzrůstem difuzního koeficientu, protože molekula se prostě po ozáření pohybuje rychleji všemi směry. Na obrázku modře označené části jsou flurofory, které po pohlcení světelného kvanta určité vlnové délky prakticky okamžitě emitují záření o delší vlnové délce. Tomuto jevu se říká fluorescence. Při popsaných experimentech posloužila ke studiu pohybu celých molekul.

 
Odeslat komentář k článku "Molekulární světelné pádlo "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Molekulární světelné pádlo " e-mailem

Diskuse/Aktualizace