Mšice jako rostlinné patogeny

16.3.2010
Mšice Myzus persicae, foto Scott Bauer, Wikimedia Commons.

Mnoho patogenů rostlin přenášených hmyzem pozměňuje napadené rostliny tak, aby umožňovaly přenos patogenu z rostliny na rostlinu. Na rozdíl od rostlinných virů, které se nejsnáze přenášejí, když se hmyz, který je přenáší, dlouhodobě živí na rostlině, mozaikový virus okurky, přenášený mšicemi, se účinně přemisťuje, jestliže se mšice rychle přesunují k dalším citlivým rostlinám. Pracovníci pennsylvánské univerzity zkoumali působení viru na tykev Cucurbita pepo za přenosu mšicí broskvoňovou Myzus persicae (viz obr., foto Scott Bauer, Wikimedia Commons ) a mšicí bavlníkovou Aphis gossypii. Ukázalo se, že virus způsobuje uvolňování většího množství těkavých látek, než je tomu u neinfikovaných rostlin, čímž je přitahováno více mšic. Mšice pak putují rychleji z infikovaných rostlin a tím urychlují šíření viru.

Odeslat komentář k článku "Mšice jako rostlinné patogeny "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Mšice jako rostlinné patogeny " e-mailem

Diskuse/Aktualizace