Myceliální dálnice

19.12.2016
Bílé čáry a plošky představují podhoubí po třech dnech kultivace na agarové gelu, Berthold, T. et al. Mycelia as a focal point for horizontal gene transfer among soil bacteria. Sci. Rep. 6, 36390; doi: 10.1038/srep36390, (2016), CCAIL 4.0. Bílá úsečka je 0,5 mm dlouhá.

Mycelium neboli podhoubí, rozsáhlá podzemní vláknitá struktura, představuje pro půdní bakterie velmi důležitý komunikační kanál. V půdě se nacházejí z pohledu bakterií gigantické dutiny a pukliny vyplněné vzduchem spolu se suchými lokalitami. Překonat tyto překážky jim pomáhá sliz na povrchu myceliálních vláken, ve kterém se mohou pohybovat. Vzhledem k tomu, že tu jsou bakterie mnoha různých druhů a rodů ve velmi těsném kontaktu, jde zároveň o ideální prostředí pro jejich evoluci díky horizontálnímu (mezidruhovému) přenosu genů. Zjistili to Tom Berthold a Lukas Y.Wick se svými kolegy z lipského Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Bílé čáry a plošky na mikrofotografii představují podhoubí po třech dnech kultivace na agarové gelu, Berthold, T. et al. Mycelia as a focal point for horizontal gene transfer among soil bacteria. Sci. Rep. 6, 36390; doi: 10.1038/srep36390, (2016), CCAIL 4.0. Bílá úsečka je 0,5 mm dlouhá.

 
Odeslat komentář k článku "Myceliální dálnice "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Myceliální dálnice " e-mailem

Diskuse/Aktualizace