Nahrávejme komáry

7.11.2017
Citace:
H.Mukundarajan et al., Using mobile phones as acoustic sensors for high-throughput mosquito surveillance, eLife 2017;6:e27854 doi: 10.7554/eLife.27854
Zdroj

Nárůst rychlosti komunikace a množství komunikačních kanálů umožňují, aby data pro výzkumy nejrůznějšího druhu sbíraly třeba i miliony lidí, podaří-li se je zaujmout. Aplikaci pro monitorování rozšíření jednotlivých druhů komárů pomocí mobilních telefonů vytvořili vědci ze Stanfordovy univerzity ve Spojených státech. Stačí nahrát komáří pískot na mobilní telefon, zaznamenat polohu pomocí GPS a data uložit prostřednictvím stránky http://abuzz.stanford.edu/.

Komár tropický Aedes aegypti, přenašeč zika viru (foto Muhammad Mahdi Karim, Dar es Salaam, Tanzanie, 2009).Zhruba 3.000 druhů komárů (angl.mosquito) náleží do čeledi komárovitých (Culicidae). Pojídají rostlinný nektar, ale samičky většiny z nich sají krev teplokrevných živočichů jako zdroj bílkovin pro vývoj vajíček. Přenášejí tak původce řady nebezpečných nemocí, např. malárie, horeček dengue, zika a chikungunya, žluté zimnice a západonilské horečky. Tím se řadí mezi nejvíce smrtelně nebezpečné živočichy Zeměkoule. Znát přesné rozšíření jednotlivých druhů komárů nepostrádá význam.

Vyhodnocení údajů sebraných prostřednictvím mobilních telefonů není triviální. Žádnému druhu komára není možné přiřadit jednoznačnou pro něj typickou frekvenci nepříjemného pískotu, který vzniká chvěním křídel. Software počítá s rozptylem frekvencí a bere v úvahu i lokalitu, odkud data pocházejí. Video stonásobně zpomaleného letícího komára Culex tarsalis shlédneme zde (H.Mukundarajan et al., Using mobile phones as acoustic sensors for high-throughput mosquito surveillance, eLife 2017;6:e27854 doi: 10.7554/eLife.27854, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

8.11.2017:Data získaná amatérskými nadšenci (citizen scientist) pro vědecké účely nabývají v poslední době na množství i významu, a to díky nebývalému rozšíření mobilních telefonů a internetu. Amatérská astronomie, ornitologie a entomologie mají dlouho tradici. V současnosti přibyla oceánologie (sledování stavu korálových útesů a znečištění), seismologie a hydrologie (sledování kvality vod a rizika záplav).

 
Odeslat komentář k článku "Nahrávejme komáry "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nahrávejme komáry " e-mailem

Diskuse/Aktualizace