Namáhání zpevňuje

24.3.2011
struktura polydimethylsiloxanu

Prof. Pulickel Ajayan se svými lidmi z Rice University připravil kompozitní materiál, který se namáháním zpevňuje, podobně jako naše svaly. Tvoří ho prostorová síť uhlíkových nanotrubic. Dutinky mezi nimi vyplňuje pružný polydimethylsiloxan. Během týdenního stlačování a uvolňování (celkem proběhlo 3,5 milionu cyklů) tuhost vzorku vzrostla o 12%, přičemž možnosti materiálu nebyly vyčerpány. Příčina tohoto jevu zatím není úplně zřejmá, rozhodně však nejde o rostoucí síťování složek, protože k chemickým procesům prakticky nedochází. Významnou roli, jejíž podstatu je třeba ještě objasnit, hraje rozhraní mezi oběma složkami. Obdobný se vyskytuje u kovových krystalických materiálů, kdy namáháním dochází k nápravě poruch jejich krystalové mřížky. Takové vysvětlení však nepřichází v tomto případě v úvahu, protože se nejedná o krystalickou látku.

 
Odeslat komentář k článku "Namáhání zpevňuje "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Namáhání zpevňuje " e-mailem

Diskuse/Aktualizace