Nanogenerátor

25.10.2007

Na University of Illinois v Urbana-Champaign vyvíjejí nový miniaturní generátor elektrického proudu, který bude napájet nanoelektronická zařízení, např. nejrůznější senzory. Tvoří jej svazek rovnoběžných těsně uspořádaných nanodrátů z piezoelektrického materiálu. Makroskopický pohyb celého objektu, jehož je nanozařízení součástí, rozvlní jednotlivé nanodráty, a ty generují elektrický proud. Výkon je skutečně nepatrný, avšak pro napájení nanozařízení stačí. Jako nejvhodnější materiál se jeví titaničitan barnatý, neboť poskytuje největší výkon. Pro aplikace v živých tělech pak oxid zinečnatý, protože neobsahuje jedovaté barnaté kationy.

 
Odeslat komentář k článku "Nanogenerátor "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nanogenerátor " e-mailem

Diskuse/Aktualizace