Nanokatalyzátor

21.9.2010

Nový katalyzátor pro petrochemickou výrobu se podařilo vyvinout týmu prof. Michaela Wonga z Rice University ve spolupráci s Lehigh University, Centre for Research and Technology Hellas a DCG Partnership of Texas. Nový katalyzátor tvoří nanočástice oxidu wolframového a oxidu zirkoničitého a napomáhá zvyšování oktanového čísla benzínu tím, že přetváří lineární uhlovodíky na rozvětvené. Nanočástice mohou být v mnohem lepším kontaktu s těkavými uhlovodíky než dosud užívané pevné katalyzátory. Je možné, že vyvstanou problémy s jejich odstraněním z reakčním směsi.

 
Odeslat komentář k článku "Nanokatalyzátor "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nanokatalyzátor " e-mailem

Diskuse/Aktualizace