Nanonovinky

24.9.2010
struktura uhlíkových nanotrubic  (obr. Institute of Physics)

Informace o vlastnostech uhlíkových nanotrubic a možnostech jeho užití se na nás valí jedna za druhou. Studie Stephena Cronina z University of Southern California v Los Angeles měření na jednotlivých uhlíkové nanotrubicích ukázala, že jsou 30 x pevnější než kevlar a 117 x pevnější než nejlepší ocel. Bez poškození je lze protáhnout až o 14% délky.

Prof. Michael Strano se svými kolegy z MIT sestrojil z uhlíkových nanotrubic anténu, která zachycuje sluneční záření a stonásobně ho fokusuje. Tvoří je vlákno přibližně z 30 milionů uhlíkových nanotrubic 10 mikrometrů dlouhé a 4 mikrometry široké. Jeho obal tvoří uhlíkové nanotrubice se širokým zakázaným pásem, vnitřek s užším. Excitony, které vznikají na povrchu při dopadu fotonu, proudí do středu a mohou být svedeny do fotovoltaického článku. Doug Natelson se svým studentem Danem Wardem z Rice University dokázali světlo fokusovat tisícinásobně pomocí dvou zlatých hrot oddělených mezírkou nanometrových rozměrů. Klíčovou roli při tom hrají na povrchu vznikající plazmony. Strukturu uhlíkových nanotrubic vidíme na obrázku (obr. Institute of Physics).

akademon.cz 13.3.2013: Neobyčejně silnou spin-orbitální interakci u uhlíkových nanotrubic zjistil tým prof.Lea P.Kouwenhovena z nizozemské Delftské technologické univerzity. Za normálních okolností je v uhlíku velmi slabá, její zesílení způsobuje zakřivený povrch nanotrubic. Spin-orbitální interakcí rozumíme vzájemné působení spinu elektronu a jeho orbitálního momentu hybnosti (moment hybnosti daný rotací elektronu kolem atomového jádra).

 
Odeslat komentář k článku "Nanonovinky "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nanonovinky " e-mailem

Diskuse/Aktualizace