Nanonovinky

6.11.2008
Průřez polemu spořádaných  uhlíkových nanotrubic. Jejich vršky pokrývá vrstva napařeného kovu. Snímek byl pořízen rastrovacím elektronovým mikroskopem (Northeastern University).

Další možnosti využití uhlíkových nanotrubic se vynořují velmi často. Otázkou zůstává, která novinka se skutečně ujme a která prožije jepicí život, protože vznikla pouze vedena snahou přiživit na vlně popularity. Vědci z Instituto Madrileno de Estudios Avanzados en Nanociencia a z Universität Hamburg kombinují selenid kademnatý a uhlíkové nanotrubice, aby získali fotovoltaické články s vyšší účinností. Polovodivý CdSe absorbuje světelné záření a vyrábí elektřinu, uhlík zvyšuje vodivost sluneční baterie, čímž vzroste účinnost.

Prof.Srinivas Sridhar z bostonské Northeastern University se svými lidmi vyvinul technologii, která umožní vytvářet miniaturní elektrické spoje z jednovrstevných uhlíkových nanotrubic. Pro takové aplikace jsou totiž díky svým elektrickým vlastnostem vhodnější než třeba běžně užívané spoje kovové. Nejprve pokryjí vodivou křemíkovou vrstvu filmem z oxidu hlinitého se spoustou otvorů nanometrových rozměrů. Do nich pak pomocí elektrického usadí uhlíkové nanotrubice kolmo k povrchu. Jejich vršky pokoví a spoj je hotov.

Šoušana Fana a jeho kolegy z Univerzity Qinghua v Pekingu zajímají spíše akustické vlastnosti uhlíkových nanotrubic než jejich široce studované chování elektrické. Sestrojili z nich levný reproduktor, který funguje na bázi termoakustického jevu: průchod střídavého proudu uhlíkovými nanotrubicemi způsobí změny teploty, jež pak vyvolají tlakové vlny v okolním vzduchu.

Nicméně všichni, kdo pracují s uhlíkovými nanotrubicemi by měli být opatrní. Jaotung Tai z Nankingské letecké a kosmické univerzity na základě svých výzkumů tvrdí, že stoupne-li jejich množství v prostředí nad určitou hranici, začnou škodit. Studoval jejich působení na buněčné kultury a zjistil, že stoupne-li koncentrace uhlíkových nanotrubic nad 10 mikrogramů na mililitr, zrychlí se odumírání buněk. V prostředí s koncentrací nad 100 mikrogramů na mililitr již nepřežije žádná. Z těchto čísel lze jen těžko odhadnout, jak budou uhlíkové nanotrubice působit na vyšší organismy, jež disponují lepší ochranou proti škodlivým chemikáliím v prostředí než osamocené buňky. Jaotung Tai hodlá ve svých výzkumech pokračovat.

 
Odeslat komentář k článku "Nanonovinky "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nanonovinky " e-mailem

Diskuse/Aktualizace