Nanopolymery

30.1.2007

Zajímavý způsob, jak z nanočástic vytvořit rozsáhlejší struktury, vyvinuli na MIT. Nejprve připraví kovové vrstevnaté nanočástice tak, aby na obou jejich pólech vznikly oblasti, kde snadno může dojít k navázání reaktivních chemikálií, např. pomocí thiolové skupiny –SH. Na druhém konci této molekuly se nachází jiná reaktivní skupina, např. karboxylová –COOH. Jednotlivé modifikované nanočástice pak můžeme navzájem propojit do složitějších struktur, v tomto případě reakcí karboxylových skupin s diaminy, což jsou látky, které obsahují dvě amino skupiny NH2. Jde o jakousi analogii reakcí, jimiž se připravují polymery.

 
Odeslat komentář k článku "Nanopolymery "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nanopolymery " e-mailem

Diskuse/Aktualizace