Nanorezonátor

11.4.2014
Při teplotě 5 K můžeme identifikovat jednotlivé částice (vlevo). Nad 20 K se zobrazení částic vzdálenějších od uchycení stává rozmazanější, což odpovídá jejich kmitavému pohybu (vpravo). Obr. Phys. Rev. Lett. 112, 117201, 17 March 2014, Stefan Müllegger et al, Radio-Wave Oscillations of Molecular-Chain Resonators. Délka bílé úsečky je 0,73 nm

Nanomechanický rezonátor z pouhých čtyř až sedmi molekul alfa,gama-bisdifenylen-beta-fenylallylových radikálů vytvořil Stefan Müllegger se svými kolegy z rakouské Johannes Kepler Universität Linz. Zmíněné radikály vytvářejí na zlatém povrchu za extrémně nízkých teplot trojúhelníkové klastry. Z nich vyrůstají lineární útvary tvořené 4 - 7 stejnými částicemi vzdálenými od sebe 0,7 nm, které podle své délky kmitají při frekvencích 51 and 127 MHz, což je v souladu s teoretickou předpovědí chování takového rezonátoru za teploty 25 K. Pod 20 K se kmitání zastaví. Jak vidíme na obrázku, kmitající částice lze přímo pozorovat rastrovacím tunelovým mikroskopem. Při teplotě 5 K můžeme identifikovat jednotlivé částice (vlevo). Nad 20 K se zobrazení částic vzdálenějších od uchycení stává rozmazanější, což odpovídá jejich kmitavému pohybu (vpravo). Délka úsečky na obrázku je 0,73 nm. Obr. Phys. Rev. Lett. 112, 117201, 17 March 2014, Stefan Müllegger et al, Radio-Wave Oscillations of Molecular-Chain Resonators.

 
Odeslat komentář k článku "Nanorezonátor "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nanorezonátor " e-mailem

Diskuse/Aktualizace