Nanotrubice dlouhé, předlouhé

11.11.2009
struktura uhlíkových nanotrubic (obr. Institute of Physics)

Vědecký tým z Rice University vedený nositelem Nobelovy ceny Richardem Smalleyem zjistil, že uhlíkové nanotrubice se rozpouštějí v chlorosírové kyselině SO2(OH)Cl lépe než v jakémkoli jiném rozpouštědle. Přesáhne-li jejich koncentrace 0,5 hmotnostního procenta, začínají vytvářet vlastní kapalně-krystalickou fázi. Jde o velmi důležité zjištění, protože vytlačujeme-li tuto směs z tenké trysky, můžeme připravit stovky metrů dlouhé vlákno o průměru 500 mikrometrů z uspořádaných uhlíkových nanotrubic. Otevírají se tak nové možnosti jejich využití jako vodičů i ve výkonové elektrotechnice. Strukturu uhlíkových nanotrubic vidíme na obrázku (obr. Institute of Physics).

 
Odeslat komentář k článku "Nanotrubice dlouhé, předlouhé "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nanotrubice dlouhé, předlouhé " e-mailem

Diskuse/Aktualizace