Nanozávora

6.1.2007

Tým japonských chemiků pod vedením Masahiro Fujiwary připravil porézní katalyzátor, u kterého je možné dle potřeby přístup do pórů uzavírat a otevírat. Na vstupu do každého póru o průměru v desítkách nanometrů se nachází proti sobě dvě skupiny –SH. Přidáním oxidačního činidla dojde vznikne tzv. disulfidický můstek S-S, který tvoří jakousi závoru, jež zabrání jiným částicím ve vstupu do póru. Japonci konkrétně studovali dimerizaci alfa-methylstyrenu, ke které mohlo dojít jen v kyselém prostředí uvnitř pórů. Pokud existovala vazba S-S, žádný produkt nevznikal. Přidání redukčního činidla rozpojilo vazbu S-S za vzniku dvou izolovaných skupin –SH, čímž byla odstraněna překážka bránící methylstyrenu ve vstupu do vnitřku póru. Vznikající dimer bylo možné detekovat okamžitě.

Masahiro Fujiwara tak využil princip, který živé organismy používají již miliardy let. Právě sirné můstky S-S slouží ke stabilizaci struktury molekul bílkovin. Na podobném principu se též zpevňuje kaučuk tzv.vulkanizací.

 
Odeslat komentář k článku "Nanozávora "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nanozávora " e-mailem

Diskuse/Aktualizace