Napodobeniny grafenu

25.3.2012
Struktura 2D arsenidu inditého InAs.

Nepřekvapí, že zajímavá látka jako grafen inspiruje badatele po celém světě k jejímu napodobování. Vědecký tým pod vedením Hariho Manoharana ze Stanford University napodobil chování vrstvy grafenu na povrchu měděného krystalu. Za nízké teploty za pomoci hrotu rastrovacího tunelového mikroskopu rozmístili po jeho povrchu do pravidelné sítě se šesterečnou symetrií molekuly oxidu uhelnatého. Ty vytlačily ze svého bezprostředního okolí volně pohyblivé vodivostní elektrony. Na povrchu měděného krystalu se tak elektrony mohly pohybovat jen v omezených oblastech, úplně stejně jako v grafenu.

Ali Javey se svými kolegy z University of California v Berkeley připravil polovodivou membránu z arsenidu inditého InAs, která je v podstatě dvourozměrná. Její tloušťka je jen několik atomů. Hovoříme o 2D polovodičích.

akademon.cz 12.9.2012: Čínskému týmu expertů z Čínské vědecko-technologické univerzity v městě Hefei se podařilo připravit čtyři atomy silnou vrstvu ze selenidu zinečnatého ZnSe, která může jako grafen (akademon.cz 18.5.2008) existovat bez podložky. Studovali jeho fotoelektrické vlastnosti. Pozornost se nyní obracím i k jiným látkám schopným vytvářet tenké plošné struktury, protože lze předpokládat, že budou mít analogicky ke svému předchůdci grafenu rovněž zajímavé vlastnosti. Nazýváme je Inorganic graphene analogues, zkratkou IGAs), což značí anorganické obdobyh grafenu.

 
Odeslat komentář k článku "Napodobeniny grafenu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Napodobeniny grafenu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace