Nastal čas pro epigenom

10.3.2010

Už v roce 2004 bylo jasné, že sekvence genů různých druhů živočichů si jsou příliš podobné, než aby vysvětlily rozmanitost druhů. Naopak se ukázalo, že epigenetika, popisující změny v expresi genů dané chemickou modifikací DNA a příslušných proteinů může tuto diverzitu vysvětlit. Tato skutečnost vedla k založení Projektu lidského epigenomu a posléze koncem ledna 2010 v Paříži ke vzniku Mezinárodního konsorcia lidského epigenomu (IHEC) s cílem v první fázi deseti let zmapovat okolo tisíce referenčních epigenomů. IHEC nyní získává sponsory pro první fázi výzkumu odhadem na částku 130 milionů dolarů. Zájem o účast projevily už Kanada, Francie, Německo a několik zemí v Asii.

Odeslat komentář k článku "Nastal čas pro epigenom "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nastal čas pro epigenom " e-mailem

Diskuse/Aktualizace