Nastavitelné srážení krve

6.8.2013
Zlaté nanotyčinky vidíme jako žluté tečky na povrchu červených krvinek. Foto Helena de Puig.

Způsob, jak ovlivnit srážení krve, vyvinuli Helena de Puig, Dorma Flemister a Ramon Llull z MIT. Nastavení srážlivosti krve podle aktuální potřeby může usnadnit práci např.chirurgům. Jediná dosud známá možnost je použití mukopolysacharidu heparinu, který srážlivost pouze snižuje. Po podání není možné jeho působení vypnout. Základem krevní sraženiny je vláknitá bílkovina fibrin, která vzniká jako výsledek složité soustavy enzymatických reakcí. Důležitou roli hraje bílkovina trombin, která štěpí glykoprotein fibrinogen na jednotlivé monomery fibrinu, které samovolně polymerují a vytvářejí hustou síť vláken. V ní se zachytávají krevní buňky, čímž je vznik sraženiny dokončen. Již několik let známé strukturu řetězce deoxyribonukleové kyseliny, která se váže na trombin a zabrání tak jeho působení na fibrinogen. Experti z MIT připravili dva druhy různě dlouhých zlatých nanotyčinek. DNA inhibující fibrin navázali na tyčinku dlouhou 35 nm, její komplementární řetězec na 60 nm dlouhou. Při ozáření infračerveným laserem vhodné vlnové délky se zlato silně ohřeje a navázané molekuly se uvolní. Zlaté nanotyčinky absorbují jen určité vlnové délky, jež závisí na jejich vlastní velikosti. Můžeme selektivně uvolnit DNA inhibující trombin. Laserem jiné vlnové délky uvolníme její komplementární řetězec, který s ní tvoří vazbu přednostně. Působení na trombin takto zrušíme. Množství molekul DNA navázaných na zlatých nanotyčinkách zvýšili jejich obalením bílkovinami krevního séra. Na obrázku vidíme zlaté nanotyčinky jako žluté tečky na povrchu červených krvinek. Foto Helena de Puig.

Leopold Kyslinger 6.8.2013: Po podání není možné jeho působení vypnout... to není korektní. Co protaminhydrochlorid jako antidotum?

 
Odeslat komentář k článku "Nastavitelné srážení krve "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nastavitelné srážení krve " e-mailem

Diskuse/Aktualizace