Návrat kabelů

13.2.2017
Schéma fungování námořního optického kabelu.

Americká vládní agentura pro vývoj nových zbraní DARPA testuje kabelové spojení na moři jako náhradní řešení pro případ vyřazení ostatních pojítek. Před rozšířením bezdrátové telegrafie byly polní kabelové telefony hojně užívány všemi armádami světa. Spojení pomocí radiových vln nakonec převládlo. Nicméně optický kabel vznášející se vlastním vztlakem pod vodní hladinou představuje zajímavou alternativu pro námořní operace. Nad vodou uvidíme pouze vršky bojí připojených na začátek a konec, které ponesou komunikační rozhraní využívající radiových vln. Po položení do vody by měl fungovat 30 dní. Schematické znázornění vidímě na obrázku.

 
Odeslat komentář k článku "Návrat kabelů "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Návrat kabelů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace