Nebezpečná měď

8.9.2013

Měď hraje důležitou roli při vzniku Alzheimerovy choroby. Dokládají to experimenty na myších, které provedl prof.Rashid Deane se svými kolegy z University of Rochester. Měď přijímáme mnoha složkami potravy i pitnou vodou. V malém množství ji potřebujeme pro správné fungování našeho organismu. Během života se hromadí se v buňkách hematoencefalické bariéry, které obalují mozkové cévy a řídí přenos látek do a z mozku. Narušuje jejich správné fungování, takže do mozku nemůže proniknout důležitá bílkovina LRP1 (lipoprotein receptor-related protein 1). Jejím úkolem je z mozkových buněk odstranit jinou bílkovinu, amyloid beta. Hromadí se v nich a vznikají z něj složité struktury, jež narušují jejich normální činnost. Důsledkem je vznik Alzheimerovy choroby. Nahromadění mědi v buňkách hematoencefalické bariéry vyžaduje dlouhý čas, proto je Alzheimerova choroba onemocněním vyššího věku. Při jejím vzniku hrají roli i jiné faktory, protože postihne jen někoho, zatímco měď konzumujeme všichni. Je v naší potravě tak rozšířena, byť jen v malém množství, že neexistuje dieta, která by v tomto případě pomohla.

 
Odeslat komentář k článku "Nebezpečná měď "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nebezpečná měď " e-mailem

Diskuse/Aktualizace