Nečekané pozorování Cooperových párů

10.11.2012
struktura aromatických molekul, jejichž elektrony mohou vytvářet Cooperovy páry.

Za nízkých teplot dochází v pevných látkách interakcí mezi elektrony a fonony ke spárování elektronů. Hovoříme o tzv.Cooperových párech, která způsobují vznik supravodivosti. Fononem rozumíme vibraci krystalové mřížky, kterou popisujeme jako částici. R.Wehlitz z University of Wisconsin–Madison se svými kolegy i z Purdue University, Michigan Technological University a University of Wisconsin–Eau Claire pozorovali vznik Cooperova páru při absorpci fotonů molekulami benzenu, naftalenu, anthracenu a koronenu. Při současném pohlcení dvou fotonů s dostatečnou energií se uvolní dva elektrony, které na krátký okamžik v blízkosti mateřské molekuly vytvoří Cooperův pár, než se samostatně rozletí pryč.

nuclear 11.11.2012: omlouvám se za off topic, ale byla zde před časem diskuze o těžbě břidlicového plynu. Ve světě se prý začínají hýbat události, a to tak, že břidlicovým podnikatelům by se víc než dosti hodilo zvýšení cen uhlovodíků tak, aby těžba břidlic a ropných písků byla výnosná. A to nejsou pro malou zemi jako jsme my, nikterak pěkné vyhlídky, obzvláště když nemáme tu možnost postavit si alespoň pro sebe legálně elektrické auto.

akademon.cz 11.11.2012: Ale těžba břidličného plynu je výnosná už teď. Dokonce vedla ve Spojených státech k velmi podstatnému snížení ceny plynu pro koncové maloodběratele. To jsou ovšem poněkud jiné uhlovodíky, než o kterých hovoříme v tomto příspěvku. Břidličný plyn obsahuje hlavně uhlovodíky plynné, hlavně methan CH4. Naftalen, anthracen i koronen jsou pevné látky, jen benzen je kapalina. Co vám brání legálně si postavit elektromobil? Legislativa to není… Mě spíš trápí, kde do něj seženete baterii :-).

 
Odeslat komentář k článku "Nečekané pozorování Cooperových párů "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nečekané pozorování Cooperových párů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace