Nejmenší objektiv

4.7.2016
Snímek miniaturního objektivu nasazeného na optickém kabelu či spíše kablíku. Celek je zasunut do špičky injekční jehly. Obrázek byl pořízen pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu a dodatečně zvýrazněn barvami (T. Gissibl  et al., Two-photon direct laser writing of ultracompact multi-lens objectives, Nature Photonics (2016) doi:10.1038/nphoton.2016.121).

o celkovém průměru 120 mikrometrů připravili metodou 3D tisku Timo Gissibl, Simon Thiele, Alois Herkommer a Harald Giessen ze Stuttgartské univerzity. Tvoří ho kombinace tří polymerních asférických čoček. Asférický tvar znamená, že neodpovídá části kulové plochy, jako naprostá většina čoček. Připravili je pomocí 3D tisku z monomeru, který tuhne po osvícení světlem. Mimořádných rozměrů dosáhli využitím femtosekundového litografického laserového systému, který v jednom kroku inicioval tuhnutí nanejvýš pomocí dvou fotonů. Uvažuje se o využití zejména v lékařství při zobrazování vnitřku těla. Na obrázku vlevo nahoře vidíme snímek miniaturního objektivu nasazeného na optickém kabelu či spíše kablíku. Celek je zasunut do špičky injekční jehly. Obrázek byl pořízen pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu a dodatečně zvýrazněn barvami (T. Gissibl et al., Two-photon direct laser writing of ultracompact multi-lens objectives, Nature Photonics (2016) doi:10.1038/nphoton.2016.121).

 
Odeslat komentář k článku "Nejmenší objektiv "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nejmenší objektiv " e-mailem

Diskuse/Aktualizace