Nejstarší mnohobuněční živočichové

6.3.2009
struktura 24-isopropylcholestanu

Chemické zkameněliny objevené v usazeninách v Ománu poskytují důkazy o nejranějších vícebuněčných organismech. Fosilní steroidy 24-isopropylcholestany charakteristické pro houby třídy Desmospongiae (rohovití) jsou nejméně 635 milionů let staré a pocházejí z období marionanského zalednění, posledního z velkých ledových dob svrchního proterozoika. Naznačuje to, že voda v některých mělkých mořích obsahovala dost kyslíku pro vícebuněčné organismy nejméně o 100 milionů let dříve, než došlo k prudkému rozmnožení bilaterálních živočichů během kambrijské vývojové exploze.

Odeslat komentář k článku "Nejstarší mnohobuněční živočichové "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nejstarší mnohobuněční živočichové " e-mailem

Diskuse/Aktualizace