Neměnné smáčení

24.1.2012
Seshora dolů: smáčecí úhel kapky vody na povrchu hydrofilním, hydrofobním a extrémně hydrofobním. Na povrchu extrémně hydrofilním kapka vůbec nevznikne a voda se po něm rozprostře.

Vědecký tým pod vedením prof. Nikhila Koratkara z Rensselaer Polytechnic Institute a prof.Pulickela Ajayana z Rice University zjistil, že smáčecí úhel se u zlata, mědi a křemíku nemění, pokryjeme-li jejich povrch plátkem grafenu (akademon.cz 22.10.2004) o síle jednoho atomu. Smáčecím úhlem rozumíme úhel, který svírá tečna k povrchu kapky na povrchu pevné plochy, vedená v bodě styku kapky s touto plochou. Závisí na typu a síle interakcí mezi kapalinou a pevnou látkou. Je tím větší, čím více se odpuzují. Provedené experimenty ukazují, že ke změně vlastností povrchu nestačí jeho pokrytí vrstvou o síle jednoho atomu. Při rostoucí tloušťce grafenové vrstvy se smáčecího úhel postupně blíží ke své hodnotě pro uhlík, jíž dosáhne při na šesté monoatomické vrstvě. Pro změnu smáčecího úhlu skla postačí již jediná vrstva grafenu.

28.10.2013: Nerovnoměrná chemická modifikace grafenu může pohánět kapičky vody po jeho povrchu. Vědci z U.S. Naval Research Laboratory pomocí plasmy a stínítek navázali na grafenový povrch kyslík nebo fluor, jejichž koncentrace se rovnoměrně měnila v jednom směru. Kapičky vody se vlivem gradientu mezipovrchového napětí pohybovaly ve směru rostoucí koncentrace kyslíku. U povrchu modifikovaného fluorem to byla naopak.

 
Odeslat komentář k článku "Neměnné smáčení "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Neměnné smáčení " e-mailem

Diskuse/Aktualizace