Nenáhodný Brownův pohyb

14.10.2011
struktura molekuly melaminu

Pokusy, které provedla Sylvia Jeney z École Polytechnique Fédérale de Lausanne spolu se svými kolegy ze Švýcarska a Německa, potvrdily desítky let starou hypotézu, že Brownův pohyb za určitých okolností není čistě náhodným jevem. Známý Einsteinův vztah, který ho popisuje, platí pouze za určitých předpokladů. Pokud je velký rozdíl mezi hustotou částice a okolní kapalinou, její pohyb strhává okolní molekuly a ovlivňuje tím svůj další pohyb. Potvrdilo to měření pohybu symetrické molekuly melaminu chycené v optické pasti tvoření laserovými paprsky. Mimochodem, jde o stejnou molekulu, jejíž přítomnost v mléce způsobila v Číně v roce 2008 smrt nejméně šesti dětí a otravu 300.000 lidí. Pracovníci mlékárny Sanlu jej dlouhodobě přidávali do mléka, aby testy ukazovaly vyšší obsah bílkovin, než byl skutečný. Její ředitelka byla odsouzena na doživotí a dva přímo zodpovědní vedoucí pracovníci byli koncem roku 2009 popraveni.

prof.Arnošt Kotyk 11.4.2013: Melamin, což je látka zodpovědná za masové otravy dětí v Číně (například v roce 2008), je jedovatý díky střevním bakteriím. Ukazuje se totiž, že toxicita melaminu u krys byla potlačena antibiotiky a že bakterie Klebsiella terrigena, pěstovaná na krysích výkalech, je klíčovou složkou ledvinných kamenů spojovaných se selháním ledvin a smrtí po melaminu.

 
Odeslat komentář k článku "Nenáhodný Brownův pohyb "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nenáhodný Brownův pohyb " e-mailem

Diskuse/Aktualizace