Neobvyklý polymer,

29.9.2015
struktura akryloyl 6-aminokapronové kyseliny (nahoře), ethylakrylové kyseliny (uprostřed vpravo) a methakrylové kyseliny (uprostřed vlevo); dole se nachází propojení mezi dvěma karboxylovými skupinami pomocí vodíkových vazeb

který je stabilní v silně kyselém prostředí a rozpadá se v neutrálním až zásaditém, připravil tým chemiků z Massachusetts Institute of Technology pod vedením Giovanniho Traversa. Vhodný je pro lékařské aplikace v silně kyselém prostředí našeho žaludku, kde pH může být i jedna. Základní strukturu z dlouhých, nestočených molekul tvoří poly(akryloyl 6-aminokapronová kyselina). Její strukturu vidíme v horní části obrázku. Volné prostory mezi nimi vyplňují stočené molekuly, tvořené komerčně dostupným blokovým kopolymerem ethylakrylové kyseliny (uprostřed vpravo) a methakrylové kyseliny (uprostřed vlevo). Při nízkém pH vznikají mezi jednotlivými karboxylovými skupinami -COOH vodíkové vazby, které celou strukturu stabilizují. Znázorněno je to na obrázku dole. Stoupne-li pH, např. při přechodu ze žaludku do tenkého střeva, dojde k odštěpení H+ a zbylá skupina zůstane nabitá záporně. Shodně nabité Skupiny -COO- se navzájem odpuzují a celá struktura se rozpadne. Jednotlivé osamocené makromolekuly již nepředstavují pro organismus problém.

 
Odeslat komentář k článku "Neobvyklý polymer, "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Neobvyklý polymer, " e-mailem

Diskuse/Aktualizace